Přeskočit na obsah

Opravdové bohatství

„Pokud se chceš cítit bohatý, spočítej všechny dary, které už máš a které se za peníze nedají koupit.“

Chudý muž se zeptal Buddhy:
„Proč jsem tak chudý?“
Buddha odpověděl: „Protože neumíš dávat.“
Chudák: „Nemám co dávat.“
Buddha: „Máš co dávat, přinejmenším pět věcí:
1) TVÁŘ – můžeš se usmívat, dávat radost, veselí a štěstí,
2) ÚSTA – můžeš mluvit vlídně, povzbuzovat lidi, zlepšovat jim náladu,
3) SRDCE – můžeš upřímností a laskavostí otvírat své srdce pro druhé,
4) OČI – můžeš se na druhé dívat s láskou a soucitem,
5) TĚLO – můžeš něco dělat pro druhé, abys jim pomohl…

Tak vidíš – vůbec nejsi chudý. Skutečně chudí jsou lidé chudí v srdci.“

Namasté. Iveta

zdroj: https://www.facebook.com/jakub.es?fref=nf