Přeskočit na obsah

Pozdravte Slunce

The girl on seacoast greeting sun

 

Ještě nedávno jsem Pozdrav Slunci – asi nejznámější cvičební sestavu z jógy – brala pouze jako „nástroj“  jak relativně rychle a snadno rozhýbat své tělo.

 

Toto rozhodně nechci zpochybňovat a je to pravda – Pozdrav Slunci je sestavou, díky níž získává naše fyzické tělo celou řadu benefitů.

 

Ačkoliv je Pozdrav Slunci relativně mladý (oproti tisícileté existenci učení jógy se s ním v podobě, jak jej dnes známe, setkáváme pouze několik desítek let), stal se, pro jeho komplexnost, velmi rychle součástí různých jógových škol. Má spoustu pozitivních dopadů na naše fyzické tělo. Střídají se v něm záklonové a předklonové pozice, což pomáhá vytvářet v těle rovnováhu. Doslova si protáhnete a rozhýbete celé tělo. Posilujete svaly a páteř. Tím že je to sestava dynamická, posilujete i činnost srdce. Příznivě působí na vnitřní orgány a tím pozitivně ovlivňuje zažívání a metabolismus. I pouhým cvičením Pozdravů Slunci můžete tvarovat své tělo a zhubnout.

 

Nicméně docela nedávno jsem se účastnila jednoho jógového semináře, kde se mi pohled na tuto sestavu ukázal i ze zcela jiného úhlu pohledu.

 

Tato sestava se totiž nejmenuje Pozdrav Slunci jen proto, že se cvičí především ráno, tedy když Slunce na oblohu vychází, ale má být i jakousi modlitbou či poděkováním Slunci, za to, že je. Za to, že existuje a díky němu existujeme i my. A nejen my, ale celá naše planeta a vše živé na ní by bez Slunce nemohla existovat. Slunce tu je pro nás všechny a nerozlišuje, zda jsme chudí nebo bohatí, bílí nebo černí. Je spravedlivé a svítí pro nás všechny. Slunce symbolizuje energii a světlo. A i přesto, že je venku tma, my víme, že existuje.

 

Tento pohled mi pomohl si cviční více procítit a vědomě se věnovat pohybu i přechodu z jedné pozice do druhé, pomalu, v rytmu mého dechu.

 

Na různých lekcích jógy se můžete potkat s různými Pozdravy Slunce. Já sama znám a cvičím 3, ale někde jsem slyšela, že jich je kolem 17. Každý si může vybrat ten, který mu nejvíce vyhovuje nebo je i střídat a zpestřit si ranní rozcvičku. Dnes známe právě tyto dynamické verze, kdy jedna pozice střídá druhou v rytmu dechu. Jejich základ a podstata je ale stejná.

 

Zkuste si také přidat k vlastnímu fyzickému cvičení svou vlastní afirmaci, své vlastní vyznání Slunci a uvidíte, že vaše cvičení nabere zcela jiné dimenze.

 

Namasté.

 

Zdroj: Unijóga, Ivana a Jan Knaislovi

Obrázek: pixmac.cz